Logg inn   Logg inn

Måleverktøyet for kvalitetsbevisste virksomheter

Med eRadars QPS Nordic

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

måler du fire viktige psykologiske og sosiale faktorer:
MOTIVASJON
MOTIVASJON
STRESS
STRESS
ARBEIDSGLEDE
ARBEIDSGLEDE
LEDELSE
LEDELSE
Mer om medarbeiderundersøkelse
Lukk icon
Scroll ned
Med eRadars QPS Nordic
MEDARBEIDERUNDERSØKELSE
måler du fire viktige psykologiske og sosiale faktorer:
MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

FLEKSIBEL OG VELPRØVD

eRadars medarbeiderundersøkelse er basert på QPS Nordic  (Quesionnaire for Psychological and Social Factors at Work). 

QPS Nordic garanterer VITENSKAPELIG KVALITET og sikrer at undersøkelsen måler det den faktisk skal. Dine resultater blir målt mot en nasjonal standard slik at du kan vite om dette er «vanlig» eller om din bedrift har spesielle utfordringer.

eRadars medarbeiderundersøkelse måler innen fire viktige psykologiske og sosiale faktorer: MOTIVASJON, STRESS, ARBEIDSGLEDE og LEDELSE. Du kan velge om du vil kjøre en fullversjon på 64 spørsmål eller om vi sammen lager en «light-versjon» og velger noen færre spørsmål fra disse dimensjonene.

Alle visnings- og tilgangsnivåer er DYNAMISKE. Det betyr at du som arbeidsgiver kan bestemme tilgangsnivået til relevante personer i organisasjonen.

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

TALLMESSIG STÅSTED

Når kartleggingen/målingen er gjennomført er det viktig at man ser på resultatene kun som et tallmessig STÅSTED, man har altså ikke gjort noe med det psykososiale arbeidsmiljøet!

Resultatene gir deg viktig informasjon om hvordan det psykososiale arbeidsmiljøet er på arbeidsplassen, men det er nå jobben starter. 

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

FOKUS PÅ UTVIKLING

Gjennom en involverende prosess hjelper eRadar deg å se hvor du har UTVIKLINGSPOTENSIAL, sette deg mål, komme med konkrete tiltak og ikke minst hvordan disse skal bli fulgt opp.

Gjennom en prosess for kontinuerlig forbedring hjelper vi virksomheten til å være i KONTINUERLIG FORBEDRING, og skape trygghet og trivsel på arbeidsplassen. Noe som over tid skaper konkurransefortrinn!

Med fokus på kontinuerlig forbedring

360 LEDERKARTLEGGING

skreddersys din virksomhets lederkrav
360 LEDERKARTLEGGING
Mer om 360 LEDERKARTLEGGING
Lukk icon
Scroll ned
Med fokus på kontinuerlig forbedring
360 LEDERKARTLEGGING
360 LEDERKARTLEGGING

 

SKREDDERSYS DITT BEHOV

 

Med eRadars 360 lederkartlegging vil dine ledere få et godt utgangspunkt for FORBEDRING OG UTVIKLING. Kartleggingen skreddersys til din virksomhets lederkrav og/eller andre kriterier.

Lederne evaluerer seg selv, og blir samtidig evaluert av sine overordnede, sideordnede og underordnede på de samme kriteriene. 

Målingen gir dermed et solid utgangspunkt for å kunne utarbeide en PERSONLIG UTVIKLINGSPLAN for hver enkelt leder.

 

 

360 LEDERKARTLEGGING

TYDELIG VISUELL FREMSTILLING

Resultatene blir vist på en TYDELIG og forståelig VISUELL måte, med en såkalt "spidergraf" hvor hver enkelt leder kan se hvordan de blir evaluert av seg selv og sine kolleger.

 

Få kunnskap om hva dine kunder mener

KUNDEMÅLINGER

Basert på kundeveien
KUNDEMÅLINGER
Mer om kundemåling
Lukk icon
Scroll ned
KUNDEMÅLING
Få direkte tilbakemeldinger fra dine kunder
KUNDEMÅLING

FØLGER KUNDEVEIEN

 

Hvor FORNØYD er egentlig dine kunder? Hvor LOJALE er dine kunder? Hva skal til for at dine kunder skal bli enda MER FORNØYDE?

Mange bedriftsledere vet at det kan være lett å «sovne litt» og tenke at dagens kunder også er morgendagens kunder og at siden de kjøper av meg nå, så er de vel fornøyd? Ja, er de nå det? En ting er å spørre kundene dine om de er fornøyd, men kanskje enda viktigere er å spørre de om hva som er bra og hva som kan bli bedre. Skal vi få til forbedring så må vi vite hvor potensialet vårt er.

 

 

KUNDEMÅLING

FØLG UTVIKLINGEN

eRadar har utviklet en spørsmålsmotor som gir deg alle muligheter til å lage den kundeundersøkelsen som passer deg. Målingen er bygd opp rundt "KUNDEVEIEN" som måler tilfredshet på de ulike treffpunktene kundene har med din bedrift. Vi kan i tillegg bidra med råd og veiledning om hva som kan være fornuftig å spørre om og hvordan du kan bruke dine funn.

Målingene gjennomføres digitalt eller analogt. Du kan bruke sms, epost, QR koder.

Og ikke minst kan du logge UTVIKLINGEN i dine resultater.

HVA ER ERADAR?

eRadar tilbyr fire webbaserte måleverktøy for virksomheter som ønsker å

optimalisere beslutningsgrunnlaget i sitt forbedrings- og utviklingsarbeid. 

 

Hvorfor eRadar?
Lukk icon
HVORFOR VELGE
eRadar?
eRadar?

 

  • Alt er DIGITALT
  • Alle målinger er TILPASSET ditt formål og din virksomhet (i motsetning til «one size fits all»)
  • Alle spørsmål er VALIDERT av våre konsulenter, så du vet at du måler det du faktisk skal måle
  • Lett forståelige GRAFISKE FREMSTILLINGER av resultater, tilgjengelig både i web- og powerpointformat
  • Undersøkelsene kan SENDES UT på ulike måter; E-post, SMS, QR-kode eller papir
  • HISTORISK SAMMENLIGNING av resultater (dokumentere utvikling)
  • Mulighet for å måle på FLERE ORGANISASJONSNIVÅER

 

eRadar?

eRadar er MER ENN et datainnhentingsverktøy.

Utvikling handler om mer enn å hente inn data. Med eRadar får du kompetanse innen ORGANISASJONSPSYKOLOGI, ANALYSE og METODE.

RESULTATENE fra undersøkelsene gir informasjon om hvor vi står, men det er hva vi gjør underveis som skaper utviklling. 

 

eRadar?

Vårt fokus er HVA VI GJØR mer resultatene og hvordan vi jobber med UTVIKLINGS- OG FORBEDRINGSPROSESSER.

eRadar bruker en enkel og velprøvd metodikk som involverer og ansvarliggjør ledere og medarbeider. 

Det handler om MEDARBEIDERSKAP og LEDERSKAP.

Referanser

”Idrettsetaten i Kristiansand kommune gjennomførte medarbeiderundersøkelse høsten 2014. Firmaet Storform og eRadar og deres metodikk, har på en meget god måte hjulpet oss i vårt arbeid med det psykososiale arbeidsmiljøet i avdelingen.”

Terje Abrahamsen, Idrettssjef,
Kristiansand kommune

Referanser

“eRadar har vært et nyttig verktøy for oss for å kunne «ta temperaturen» på organisasjonen. Når undersøkelsen brukes over tid, gir den oss viktig informasjon om endringer, slik at vi kan iverksette ytterligere analyser og tiltak på en målrettet måte når det er nødvendig.”

Sofie Ringen, HR direktør,
Kristiansand Dyrepark

Referanser

“eRadars medarbeiderundersøkelse, og måten vi har jobbet med resultatene etterpå, har vært avgjørende i arbeidet med å utvikle arbeidsmiljøet i Aquarama. Fokuset på lederskap og medarbeiderskap har vært spesielt bra for oss»

Unni Mesel, administrerende direktør,
Aquarama

Noen andre av våre kunder:

Referanser

”Idrettsetaten i Kristiansand kommune gjennomførte medarbeiderundersøkelse høsten 2014. Firmaet Storform og eRadar og deres metodikk, har på en meget god måte hjulpet oss i vårt arbeid med det psykososiale arbeidsmiljøet i avdelingen.”

Terje Abrahamsen, Idrettssjef,
Kristiansand kommune

“eRadar har vært et nyttig verktøy for oss for å kunne «ta temperaturen» på organisasjonen. Når undersøkelsen brukes over tid, gir den oss viktig informasjon om endringer, slik at vi kan iverksette ytterligere analyser og tiltak på en målrettet måte når det er nødvendig.”

Sofie Ringen, HR direktør,
Kristiansand Dyrepark

“eRadars medarbeiderundersøkelse, og måten vi har jobbet med resultatene etterpå, har vært avgjørende i arbeidet med å utvikle arbeidsmiljøet i Aquarama. Fokuset på lederskap og medarbeiderskap har vært spesielt bra for oss»

Unni Mesel, administrerende direktør,
Aquarama

Noen andre av våre kunder:

Kontakt oss

post@eradar.no 
+47 92 48 44 64

 

Besøksadresse: 
Festningsgata 4b, Kristiansand

 

Postadresse: 
eRadar AS, Postboks 670, 4666 Kristiansand

 

eRadar AS, org.nr: 991 822 526

 

 

Personvernerklæring

 

Lukk
Logg inn på Storform Eradar:
Brukernavn:
Passord:
Logg inn